Information om Aprikoskärneolja


Moderväxt - Aprikos (Prunus armeniaca)
Synonymer - Aprikosolja
Farmakopénamn - Oleum amygdalae persic, Oleum persicorum
CAS-nummer - 72869-69-3
INCI-namn - Prunus armeniaca kernel oil, “the fixed oil expressed from the kernels”
Engelska namn - Apricot seed oil, apricot kernel oil, apricot oil, persic oil
Nordiska språk - Aprikoskerneolie (danska)

Tradition

Oljan användes förr i parfymindustrin i Grasse men har övergivits därför att den är för känslig. Det är också skälet till att den sällan används av livsmedelsindustrin.

Framställning

Kärnorna (med 40-50 % olja) krossas.

 • Kallpressning: Kärnorna pressas utan värme (under 30°).
 • Varmpressning: Kärnorna pressas med värme (80-120°).
 • Raffinering: Mer eller mindre efter både kall och varm pressning; oraffinerad aprikoskärnolja är ovanlig. Kan omfatta filtrering, rening med syror och alkalier, blekning med uppsugande pulver, deodorisering med het vattenånga, rensning från vaxrester med kyla – se mer under oljor.

Ursprung

Olja till salu i Sverige brukar ha Turkiet eller Italien som växtland och kan vara pressad där eller i ett importland, t. ex. Frankrike, Italien.

Beskrivning

Klar, svagt gultonad olja, med svag lukt och mild smak. Halvfet känsla. Börjar tjockna vid 0-10°, stelnar vid -15°. Raffinerad olja är näst intill färglös, luktlös och smaklös.

Mått och vikt

100 ml väger ca 95 gram. 100 gram = 105 ml.

Löslighet

 • Olöslig i vatten, svårlöslig i alkohol (hundratals delar krävs).
 • Blandbar med andra oljor. Eteriska oljor löses lätt, men oljan kan bli grumlig.

Innehåll

Fettsyrornas fördelning (mycket lik mandelolja och persikokärnolja)

Mättade fettsyror runt 7 %

 • Palmitinsyra 3-7 %
 • Stearinsyra 1-3 %

Enkelomättade fettsyror 55-75 %

 • Omega 9: Oljesyra 55-74 %
 • Omega 9: Palmitolsyra under 1 %

Fleromättade fettsyror 20-31 %

 • Omega 6: Linolsyra 20-34 %
 • Omega 3: Linolensyra 1 %

Övrigt

 • Glycerin (5-8 %) som i förestring med fettsyrorna bildar själva oljan.
 • Amygdalin: Inget.

Vitaminer

 • E-vitamin: Mindre än 0,001 % d.v.s. 10 mg per 100 gram.
 • A-vitamin: Sägs vara rik på A-vitamin – inga närmare uppgifter. Frukten är det i alla fall.

Tillsatser och föroreningar

 • Antioxidationsmedel: I mandelolja kan antioxidationsmedel som propylgallat vara tillsatt; kanske gäller detta också den mycket lika aprikoskärnoljan.
 • Pesticider: Rester kan finnas i olja från besprutade träd. Vetegroddoljans halt (under 3 ppm = miljondelar, d.v.s. under 0,3 mg per 100 gram) sägs vara långt under vad som finns i andra oljor.

Varianter

Aprikoskärneolja behandlas och görs om lika mycket som andra oljor. Den bryts ner i sina beståndsdelar, som skiljs åt, behandlas, pusslas ihop med varandra och andra oljors behandlade delar till produkter med önskvärda egenskaper. Nedan ett par exempel där oljan fortfarande är ganska hel, om än behandlad till oigenkännlighet:

 • Härdad aprikoskärnolja (INCI-namn: Hydrogenated apricot kernel oil): Vätgas leds in i oljan och den övergår från tunnflytande till tjock eller fast.
 • PEG-estrar från PEG-6 till PEG-40 med INCI-namn som Apricot kernel oil PEG-6 esters, o.s.v. Oljans fettsyror separeras från varandra, görs om till fettalkoholer med en metod liknande härdning. Därefter följer etoxylering, behandling med etylenoxid, ett lösningsmedel från petroleumindustrin, som förestrar fettalkoholerna. Ju lägre PEG-tal desto lösligare i vatten, ju högre tal desto större molekyler och tjockare konsistens. En annan fördel med PEG-estrar är att de blir så gott som klibbfria.

Ersättning

De tre Prunus-oljorna används på samma sätt: Aprikoskärnolja och persikokärnolja ses som i stort sett samma sak och båda är också mycket lika mandelolja.

Hållbarhet

Håller sig bra – hållbarhetstiden brukar anges till 2-4 år – om den förvaras någorlunda svalt (inte över 40°) i mörkt och lufttätt kärl. Tål att användas till örtolja.